Agro­tu­rystyka „Ania i Filip” ofer­uje loty widokowe

BALONEM NA OGRZANE POWIETRZE

Po locie odbywa się chrzest a każdy uczest­nik otrzymuje

cer­ty­fikat nada­jący tytuł „Aeronauty”

Tele­fon do pilota 602388414

ballon2