ryby5dSerdecznie zapraszamy ama­torów węd­kowa­nia na nasze łowisko. Staw o powierzchni ok 1ha obfi­tuje w następu­jące gatunki ryb:

  • Karpie do 20 kg (lus­trze­nie i sazany)
  • grube Leszcze i Liny
  • Pstrąg tęc­zowy
  • Tołpyga pstra
  • Jesiotr
  • Karaś i Bączek
  • Szczu­pak
  • Amur

Dla będą­cych w potrze­bie ważna infor­ma­cja „W stawie pły­wają złote rybki”

Zamieszc­zone zdję­cia przed­staw­iają coroczny przedz­i­mowy połów ryb. Odław­ianie ryb zawsze przynosi wiele wrażeń gdyż w siatce mogą pojawić się okazy których węd­karze nie zdołali złowić. Odłów ryb siecią wykonuje się przed zimą aby dać szansę przeży­cia pozostałym. Łowisko spec­jalne jest inten­sy­wnie zary­biane w maju — czerwcu.

Pon­adto w najbliższej okol­icy 510 km zna­j­dują się znane w Polsce łowiska ryb ciepłol­ub­nych — Jezioro Licheńskie, ciepłe kanały, J. Pąt­nowskie. Na tych jezio­rach hol 30 kg Amura nie należy do rzad­kości. Dla lubią­cych dzikie łowiska jest do dys­pozy­cji należący do Agro­tu­rystyki „Ania i Filip” 200m odcinek jeziora Białego. Jezioro to położone jest 25 min jazdy od bazy nocle­gowej w kierunku północ­nym. Wkrótce udostęp­nione zostanie kole­jne łowisko spec­jalne o powierzchni 3,5 ha.

Na naszym łowisku można brać udział w turnie­jach orga­ni­zowanych przez Agro­tu­rystykę Ania i Filip oraz pob­lis­kich dys­try­b­u­torów sprzętu węd­karskiego i zanęt. Star­tują w nich cza­sem najlepsi węd­karze Polscy.