zwieZapraszamy wszys­t­kich do zwiedzenia Zwierzyńca zna­j­du­jącego się na tere­nie Agro­tu­rystyki „Ania i Filip”, gdzie zna­j­duje się ok. 250 zwierząt w tym między innymi: dziki, daniele, jele­nie szla­chetne, jele­nie milu, dziki azjaty­ckie, muflony, kozy syryjskie, kozy saneńskie, owce wrzosówki, owce iberyjskie różnokolorowe bażanty, łabędzie, kaczki, gęsi, strusie i wiele innych.

Naszą spec­jal­noś­cią są pokazy form dziko żyją­cych oraz uzyskane od nich (w wyniku udo­mowienia) zwierząt domowych. Między innymi można zobaczyć kura Bankiwa — żyjącego dziko na Cejlonie przodka wszys­t­kich ras kur domowych i pochodzącą od niego rasę Brama­pu­tra której kogut osiąga wagę do 12 kg. W podobny sposób można prześledzić na żywych zwierzę­tach pro­ces udo­mowienia w odniesie­niu do gęsi (formy wyjś­ciowe: gęgawa, bernikla, gęś wąskonosa, gar­bonos), indyka (indyk kanadyjski), kaczki (krzyżówka, kaczka piż­mowa), per­liczki (per­lica afrykańska). W zwierzyńcu spotkać można również formy wyjś­ciowe takich zwierząt domowych jak: świnia, owca, koza i inne.

Wielką cieka­woś­cią zwiedza­ją­cych gości zawsze cieszą się pomieszczenia z inku­ba­torami. Można w nich codzi­en­nie śledzić nar­o­dziny młodych ptaków, takich gatunków jak: Struś Afrykański, Gęś Gar­bonosa, kilka gatunków kaczek. Najwięcej jest piskląt bażan­tów, (kilka­naś­cie gatunków) w tym bażanty białe, złote, czarne, sre­brzyste, królewskie, bananowe, i inne. Najwięcej emocji nato­mi­ast budzą świeżo wyk­lute pisklęta rudych przepiórek oraz przepiórki japońskie.