Gospo­darstwo agro­tu­rysty­czne Ania i Filip dys­ponuje funkcjon­al­nymi poko­jami, w których Goś­cie mogą zre­lak­sować się i odpocząć. Przy­go­towanych dla Państwa mamy 10 pokoi 2, 3, 4 — osobowych z łazienkami. Pokoje 2-​osobowe są na parterze. Pokoje 3,4-osobowe zna­j­dują się na pod­daszu i prowadzą do nich met­alowe schody (zdję­cia schodów przy galerii pokoi). Stan­dar­d­owym wyposaże­niem każdego pokoju jest telewizor aneks kuchenny z lodówką i kuchenką elek­tryczną. Obiekt jest całoroczny. Doba w gospo­darst­wie rozopczyna się od godz. 14.00 a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.

Zapraszamy firmy — noclegi pra­cown­icze, pro­ponu­jemy bardzo korzystne ceny.

Cen­nik:

  • 1-​osobowy — 80
  • 2-​osobowy — 120
  • 3-​osobowy — 170
  • 4-​osobowy — 190zł Przy dłuższych poby­tach udzielamy rabaty (powyżej tygodnia)

Rez­erwacji noclegu można dokony­wać tele­fon­icznie. Rez­erwacja wymaga wpłaty zadatku 30% wartości rez­erwacji. Brak doko­na­nia wpłaty w ciągu 3 dni powoduje anu­lowanie rez­erwacji. Proszę w tytule przelewu wpisać ter­min pobytu oraz ilość osób.

Nr konta 6010 2027 4600 0039 0200 328872

Pokój 1-​osobowy:

Pokój 2-​osobowy:

Pokój 3-​osobowy:

Pokój 4-​osobowy: